Kundalini

Kundalini-energien

Grundlæggende er kundalini-energien en ur-kraft der er latent til stede i ethvert menneske og den egentlige kraft bag hele evolutions-begrebet.

Denne kraft har i østen været kendt gennem tusinder af år, og af den grund er næsten alle navne og begreber hentet der fra, hvilket nok er med til at give den et overvejende skær af mystik og religiøsitet.

At solen i allerhøjeste grad er livgivende for alt liv på vor planet, er noget selv små skolebørn er helt klar over, lidt mere avanceret er solens stråler og energi inddelt i forskellige lysspektre med forskellige fordele og ulemper for det menneskelige system, nogle stråler gør os godt og andre kan skade os.

Således er det også med den udstrømning vi kalder kundalini-energien, der ifølge den gamle østlige terminologi er den 3. Udstrømning fra solen og korresponderer med et center nederst ved rygsøjlen hvor den nærmest hviler, det vil sige at den ikke sover helt men ganske langsomt og roligt afgiver sin energi i den ene af de tre kanaler i ryggraden, som igen påvirker det ene chakra efter det andet og derved langsomt skubber evolutionen (menneskets udvikling) fremad.

Da det i sig selv er den stærkeste grundlæggende energi et menneske kan udsættes for, er det bestemt ikke en energi der egner sig til at eksperimentere med, da resultatet kan blive katastrofalt for den enkelte.

Vi har altså alle en rolig aktiv kundaline-energi der stille og roligt hjælper os med udviklingen gennem evolutionens forskellige processer.

Når mennesket/menneskeheden er klar til at tage endnu et skridt opad på ”evolutionens stige” er det således en forøget udstrømning af kundalini-energien der ligger bag.

Denne forøget udstrømning sker overordnet af to årsager, selve energien løber lidt mere frit og der er en kraftigere indstrømning til jorden.

Begge udstrømninger har dybest set at gøre med en mindre modstand, jorden og mennesket har renset ud i ”tungt stof” og for den enkelte betyder det at for eksempel empati og fravær af vrede, had, begær gør at energien får lettere ved at stige gennem kanalerne i ryggen med en hurtige udvikling/evolution til følge og det samme gælder for jorden selv.

Da vi mennesker er forskellige og har meget forskellige baggrunde er det ganske naturligt at vi oplever denne udvikling forskelligt, nogle er mere til de teoretiske forståelser af de mange nye tanker og andre er mere praktikere og oplever dette på forskellige måder.
Alt dette er det jeg vil kalde den naturlige evolutions-proces og det vi alle går gennem, nogle oplever at denne udvikling går ubemærket og ret problemfrit, andre oplever at der ind i mellem nærmest sker en ”udladning” af energi og det kan der ske flere gange uden at der er noget forkert eller skadeligt i det, det kan have mange årsager, for eksempel når en ”blokering” eller nærmest en ”prop” går løs i vort energisystem, som for eksempel når vi har arbejdet med selvudvikling og får gjort op med en gammel binding, et misbrug, eller underkendt integritet.

En helt andet situation opstår hvis vi oplever en egentlig og fuld kundalini-rejsning.

En fuld kundalini rejsning.

Her er der tale om at Kundalini-energien med fuld styrke brænder sig vej op gennem den ene kanal i ryggen (Ida) og fortsætter frem i pande-centret, her sker udviklingen ikke som en stille og behersket udledning af energi, her er der lukket helt op og denne udledning stopper ikke men fortsætter med at strømme indtil alle blokeringer og propper er væk, det kan ikke lade sig gøre at stoppe denne proces, men man kan forsøge efter bedste evne at ”følge med” og prøve at lære sin kundalini at kende og på den måde undgå nogle af de problemer der kan komme.

Da vi alle er forskellige og kommer med mange forskellige ”baggrunde” vil der kunne være mange forskellige måde at opleve en sådan kundalini-rejsning på, selv om der også er mange ligheder i oplevelserne.

Nogenlunde ens for de fleste er, at den første tid kan opleves noget euforisk , der kan blive åbnet for oplevelser af de ”naboverdener” vi er omgivet af, ligesom nogle af de ”evner” der ligger latent i os fra gammel tid kan blive aktiveret til en vis grad hvilket på en gang kan opleves som meget spændende men lige så oftest kan opleves særdeles skræmmende.

En trøst kan måske være at disse tilstande vil falde lidt til ro efterhånden som vi begynder at forstå hvad det er der sker ikke blot inden i os men i lige så høj grad hvad der sker omkring os.
Noget der for rigtigt mange er vanskeligt er omgivelsernes reaktioner og det at der er meget få der kan forstå hvad der sker med os eller hvad vi snakker om.

Et andet ret stort problem er ”det etablerede systems” ukendskab til kundalini-problematikken i almindelighed og den uvilje man som ”patient/offer” bliver mødt med, dette skyldes ofte at læge-videnskaben har pålagt sig selv en form for censur og stakkels læge der drister sig til at nævne denne praktik.

Mange er af den opfattelse at kan man få en kundalini-rejsning, så bliver man automatisk spirituel og super et eller andet.
Det er snarere sådan at kundalini-energien i sit fremløb synliggør enhver forhindring og enhver prop som vi så bliver tvunget til at forholde os til og gøre noget ved og først derefter flyder energien videre til næste ”prop”.

Samtidigt med en udrensning af de forskellige nerve og energibaner sker der en aktivering af nye områder i hjerne deriblandt frontallapperne, denne aktivering og ”udbygning” kan være særdeles mærkbare i lange perioder og vil oftest i sig selv kunne give mange spekulationer og meget nervøsitet og angst.

Noget andet er at selv øjnene vil kunne undergå en udvikling som ikke beskrives nogen steder og slet ikke i medicinske skrifter da det drejer sig om udviklinger og processer der foregår i de æteriske områder.

Dette drejer sig også om området i hovedet som har med ”Det tredje øje” at gøre, ”dette tredje øje” består ikke af fysisk stof, det bliver i processen bygget af æterisk stof og også dette kan mærkes af nogle som temmelig ubehageligt, i særdeleshed da der ikke kan gives en blot nogenlunde enkelt forklaring nogen steder.

På et tidspunkt vil vi opleve en større ro og forståelse af den proces vi er en del af og lige så naturligt vil vi stille spørgsmålet hvorfor? Og hvorfor lige mig?

Det er ikke et spørgsmål der lige kan svares endegyldigt på da vi som allerede nævnt er meget forskellige, kommer mange forskellige steder fra og har mange forskellige roller og opgaver der er tilrettelagt allerede inden vi bliver født og måske har forberedt os på gennem mange liv.

Der skal ikke herske tvivl om at enhver egentlig ”naturlig” Kundalini-rejsning sker i et meget tæt samarbejde med ikke blot vor sjæl, men i lige så høj grad bliver fulgt og støttet af alle de hjælpere af mange slags vi har adgang til, for ikke at tale om de opbyggende og nedrivende devaer der er knyttet til dette projekt.

Når vi har spurgt vore egne vejledere er svaret altid det samme: En kundalini-rejsning er en gave til menneskeheden for at få et guddommeligt udtryk!

Jeg er klar over at dette skriv omkring kundalini-energierne langt fra er fyldestgørende og vil meget anbefale, at man hvis interessen er til stede, læser nogle forskellige beskrivelser så man får en så bred indfaldsvinkel og så bredt indsigt i emnet som man har brug for.