Om Erik

Jeg er født i november 1943, er gift med Mette og har fem børn.

I en længere årrække har jeg været teletekniker, men oplevede en større personlig krise i slutningen af 1980-'erne, som mundede ud i mange brugbare erfaringer og en "Normal" kundalini-opstigning

(Se eventuelt artiklen: "Kundalini, som jeg selv oplevede den.")

Dette betød i første omgang at jeg nødtvunget måtte opgive mit arbejde som teletekniker da alene det, at gå gennem en så forceret udvikling fysisk, psykisk og mentalt og samtidigt gennemleve tidligere livs ofte smertefulde frigørelses processer, ikke levnede plads til meget andet end dette samt børnene og deres behov.

Oven i dette begyndte en egentlig undervisning på de indre/åndelige planer bl.a. ved at opleve og gennemleve tidligere inkarnationer og repetere meget af det som jeg havde lært og oplevet, blandt andet som healer i flere kulturer.

Denne undervisning og frigørelsesproces er nu en permanent tilstand.
Dette er også en af årsagerne til at vi ikke hæfter specielle navne, begreber og superlativer på vores behandling, vi dækker et så bredt område at det bedste dækkende rummes i de grundlæggende begreber, vi er spirituelle behandlere med en vifte af værktøjer som konstant bliver udvidet.

Det vil sige en Esoterisk undervisning i modsætning til den almindelige skoleundervisning, den Eksoteriske undervisning som jeg mest har brugt som et suplement til den Esoteriske undervisning og som nøgler til nutidens forståelse og arbejdsformer.

Den åndelig/indre verden er for mig lige så virkelig og naturlig som den fysiske verden, der omgiver os.

Jeg ser ikke mig selv som et alternativ til det eksisterende og godkendte system, men som en spirituel/esoterisk udvidelse af den behandling der kan gives af læger, naturlæger og alternative behandlingsformer.

Til daglig er mit arbejdsområde den egentlige behandling, healing, clairvoyancen, foredrag, kurser, samt det konkrete energiarbejde.

I særlige tilfælde arbejder Mette og jeg sammen som en enhed, da vi herved kan skabe en større energifelt og sammenkobling af de verdener, vi hver især har adgang til.

Ligeledes er det også min opgave at støtte og beskytte Mette i forbindelse med rensning af huse og områder, hvor det er påkrævet. Da vi arbejder gennem forskellige "verdener" har vi ofte hver sin "specielle" opgave i det samme hus.

Livet er som en vifte
Vort sind er som en vifte, vi ser og forstår akkurat så meget, som vi folder viften ud.
Konstant kan vi opdage, at det er muligt at folde viften endnu et stykke længere ud.